Çocuklarda Dil Gelişimi

0 267

Çocukların dil gelişimi her ne kadar doğal bir seyir izlese de bazı faktörler çocukların dil gelişimi üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bir çocuk büyüyüp geliştikçe dil gelişimi de kendini göstermeye başlar.

Bazı çocukların diğerlerine göre dil gelişiminin daha hızlı olduğu, konuşmaya daha çabuk başladığı bir gerçektir. Bazı çocukların ise dil gelişimi daha yavaştır ve konuşmaya daha geç bir evrede başlarlar. Bunda aslında dış faktörlerin önemli bir etkisi vardır. Yani sosyo-ekonomik düzey, çocuğun bakımı, psikolojik sorunlar çocuğun dil gelişimini etkileyebilir.

Çocuğun bakımı

Bilimsel verilere göre aileleri tarafından iyi bakılan, önemsenen çocukların dil gelişimi daha ileri bir seviyededir. Bunun aksine bakımı aksatılan, ihmal edilen, bakımsız çocukların dil gelişimi ise geri kalmaktadır. Bu çocukların dil gelişimi, konuşulanları anlama düzeyi olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir. Ebeveynlerin daha bebeklik döneminden itibaren çocuklarına iyi bir bakım sunmaları, onları önemsemeleri ve gereken ilgiliyi ve değeri göstermeleri çocukların dil gelişimi açısından önemlidir.

Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi

2009 yılında Berkley, Stanford ve Biritish Columbia üniversiteleri tarafından ortak bir araştırma yapıldı. Bu araştırmada bilim insanları çocukların sosyo-ekonomik düzeyi ve dil gelişimi arasındaki bağlantıyı incelediler. Bu araştırmada görüldü ki daha düşük sosyo-ekonomik düzeye, daha düşük gelire ve daha düşük yaşam şartlarına sahip ailelerin çocuklarının dil gelişimlerinin diğer çocuklara göre daha geri olduğu saptandı. Uzmanlar bu etkenlerdeki olumsuz şartların ailedeki ve dolayısıyla çocuktaki stres düzeyini artırdığını ve bundan dolayı dil gelişimlerinin olumsuz etkilendiğini belirtiyorlar. Stres faktörü ayrıca bu çocukların öğrenme becerilerini ve akademik başarılarını da olumsuz etkileyebilen bir etkendir.

Psikolojik sorunlar

Çocuklardaki bazı psikolojik sorunlar ve davranış problemleri onun dil gelimini olumsuz etkileyerek sınırlayabilir. Anti sosyal kişilik bozukluğu, otizm gibi sorunları olan bir çocuğun diğer insanlarla etkileşim yeteneği zayıf olabilir ve yüz ifadelerini anlamakta zorlanabilirler. Eğer bir çocukta psikolojik bir sorun tespit edildiyse ebeveynlerin bunu bir uzmanla görüşmeleri gerekir. Çünkü psikolojik sorunlar çocuğun diş gelişimi, öğrenme becerilerini ve dili anlama gibi yeteneğini etkileyebilir. Çocukta böyle bir dil gelişim geriliğinin olup olmadığını takip edilmelidir.

Sosyal korkular

Sosyal becerileri gelişmiş çocukların dil yetenekleri de genelde diğer çocuklara göre daha gelişmiştir. Sosyal etkileşimler bir çocuğun dil becerilerini ve öğrenme yeteneğini de olumlu etkiler. Sosyal korkuları olan çocuklarda ise dil yeteneği, dil gelişimi daha geridir. Anksiyete bozukluğu olan çocuklarda utangaçlık duyguları da vardır. Bunlar çocuğun dil gelişiminde olumsuz etkiler doğurabilir. Bu nedenle ç ocukların dil gelişimi için onlara zengin sosyal yaşantılar kazandırmak, onların sosyalliğini geliştirmek gerekir.

Yazı alıntıdır.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.